Kategorie

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy

Objednávky

Objednávka,  uzavření  kupní  smlouvy

1.    Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky.

2.    Objednávka  je  návrhem  kupní  smlouvy.  K uzavření  kupní  smlouvy  dochází  při  Potvrzení  závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

3.    Kupující  je  Prodávajícím  o  přijetí  Objednávky  automaticky  informován  emailem,  nebo  telefonicky  na Kupujícím uvedené kontaktní údaje.  Veškeré přijaté Objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proformafaktury v požadovaném termínu od data objednání.

4.    Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení Objednávky.